fbpx

1 Zestaw
2 Probówki
5 Minut

ColoAlert sprawia, że badania przesiewowe na raka jelita grubego są proste, szybkie i precyzyjne.

zestaw do badaniazestaw do badania mob

 

czułość ikona

Zwiększony wskaźnik wykrywania raka jelita grubego

helisa ikona

Możliwość wczesnego wykrycia guza dzięki analizie DNA

dom ikona

Pobranie próbki w domu zajmuje tylko 5 minut

pewność ikona

Bezpieczne, nieinwazyjne badanie przesiewowe raka jelita grubego

Masz pytania?
Chcesz umówić badanie?

Zadzwoń: 575 261 083 lub Przejdź do formularza zamówienia

Zdobywca nagród i certyfikatów na rynku europejskim:

 

certyfikat rheinlald pflaz
nagroda innowacyjności 2018
certyfikat zdrowia

Dlaczego ColoAlert został opracowany?

Rak jelita grubego wykrywany jest zbyt późno!

Każdego roku u ponad 18 000 osób w Polsce diagnozuje się raka jelita grubego. Większość z nich jest diagnozowana w zaawansowanym stadium. Dla osób dotkniętych chorobą oznacza to operację, chemioterapię i niskie prawdopodobieństwo przeżycia. Tak duża śmiertelność występuje pomimo, że rak jelita grubego ma wskaźnik przeżycia >95%, jeśli zostanie wcześnie wykryty. Oznacza to, że więcej niż 95% pacjentów, u których nowotwór ten został wcześnie wykryty ma szansę na całkowite wyleczenie.

Pomimo tak dobrych rokowań w Polsce ponad 12 000 osób rocznie umiera z powodu raka jelita grubego.1 Umiera ponieważ przebadali się zbyt późno i rak został wykryty w zaawansowanej postaci.
Niemal 95% rejestrowanych w Polsce przypadków zachorowań na raka jelita grubego występuje u osób po 50 roku życia. Współczynniki zachorowalności wzrastają wraz z wiekiem od 40 roku życia u obu płci, przy czym w populacji mężczyzn ryzyko zachorowania jest około 1,5-2-krotnie wyższe niż u kobiet

Prognoza Krajowego Rejestru Nowotworów do 2025 roku wskazuje na rosnący trend zachorowalności na nowotwory złośliwe jelita grubego. Szybki wzrost zachorowalności dotyczy przede wszystkim mężczyzn, w szczególności w średnim (45-64 lata) i starszym wieku (powyżej 65 roku życia).2

 

Liczby przedstawione po prawej stronie wskazują wagę problemu w odniesieniu do danych zebranych w Polsce:

18.000
zachorowań każdego roku2

71 %
diagnoz w późnych stadiach2

12.000
zgonów każdego roku
2

1) https://www.mp.pl/pacjent/gastrologia/aktualnosci/183464,zachorowalnosc-na-raka-jelita-grubego-w-polsce-wciaz-rosnie
2) Jaroszyńska Zuzanna, Wiśniewska Katarzyna. Epidemiology of colorectal cancer (C18-C21) in Poland. Journal of Education, Healthand Sport. 2021;11(10):143-156. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.12775/JEHS.2021.11.10.013 https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/JEHS.2021.11.10.013 https://zenodo.org/record/5587653

Jak działa ColoAlert?

Jaką pewność daje mi test ColoAlert?

Rak jelita grubego powstaje z mutacji genetycznej występującej w komórkach jelitowych. Komórki jelitowe w sposób ciągły złuszczają się i następnie są wydalane z kałem. Dzięki temu można je badać pod kątem DNA guza przy użyciu nowoczesnych genetycznych metod diagnostycznych. ColoAlert analizuje próbkę kału po kątem kilku markerów genetycznych raka jelita grubego:

  • Mutacja w genie KRAS obecna w guzie

   – u ok. 40% pacjentów z rakiem jelita grubego występuje taka mutacja, co jest związane z tym, że rak jest bardziej agresywny i może dawać szybciej przerzuty1. Ponadto mutacje w genie KRAS występują również w niegroźnych gruczolakach, które w przyszłości mogą przekształcić się w nowotwór. Co więcej informacja o tej mutacji jest ważna dla lekarza prowadzącego ponieważ decyduje o tym, czy zastosowanie immunoterapii lub też określonej chemioterapii będzie skuteczne. Wytyczne Europejskiej Agencji Zdrowia wskazują na konieczność oznaczania tych mutacji w guzie przed zastosowaniem leczenia.

  • Mutacja w genie BRAF obecna w guzie

   – te mutacje występują u ok. 10% pacjentów z rakiem jelita grubego i wiążą się z tym samym co w przypadku genu KRAS2.

  • Całkowita ilość ludzkiego DNA w kale

   – jest to ważny wskaźnik, gdyż w obrębie guza nowotworowego dochodzi do zwiększonego namnażania się komórek, które następnie złuszczają się i są wydalane wraz z kałem. Im większe stężenie DNA w kale tym większe ryzyko, że pochodzi ono z guza3.

  • Obecność krwi utajonej w kale

   – jest to jeden z dodatkowych parametrów uzupełniających badanie dla guzów, które krwawią. Choć nie każdy guz krwawi, to jednak parametr też również jest istotny.

   Te markery nowotworowe mogą być związane z występowaniem raka jelita grubego.
1) HUMAN DNA QUANTIFICATION IN THE STOOLS OF PATIENTS WITH COLORECTAL CANCER. Yolanda TEIXEIRA et al. Arq Gastroenterol v. 52 no. 4 – out./dez. 2015
2) Role of oncogenic KRAS in the prognosis, diagnosis and treatment of colorectal cancer Zhu et al. 2021
3) Tejpar S., Bertagnolli M., Bosman F., Lenz H.J., Garraway L., Waldman F., Warren R., Bild A., Collins-Brennan D., Hahn H., et al. Prognostic and predictive biomarkers in resected colon cancer: Current status and future perspectives for integrating genomics into biomarker discovery. Oncologist.

Masz jakieś pytania? Chcesz zamówić badanie?Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza zamówienia

Jak dokładny jest ColoAlert?

Badania kliniczne potwierdzają zalety analizy DNA guza

W wieloośrodkowym badaniu jednocześnie przebadano łącznie 566 pacjentów za pomocą testu na krew utajoną, testu M2-PK i ColoAlert. Wszystkie metody porównano również z kolonoskopią.

Z czułością 85% i specyficznością 92%, ColoAlert wykazał najdokładniejsze wyniki badań wśród nieinwazyjnych badań przesiewowych.

Przczytaj publikację

lekarze grafika

Co oznacza dla Ciebie czułości i specyficzność?

Czułość oznacza nic innego jak to, u ilu pacjentów posiadających zmiany nowotworowe, test wykaże te zmiany.
Specyficzność oznacza to, u ilu pacjentów na 100 zdrowych test nie wykaże zmian nowotworowych.

Jednocześnie warto podkreślić, że test ColoAlert został przebadany na populacji europejskiej. Stąd podawana
przez producenta testu czułość i specyficzność jest bez problemu osiągana w populacji polskiej.

Z testu ColoAlert korzystają już nie tylko Niemcy, ale również Hiszpanie i Brytyjczycy. Obecnie realizowane są procedury nad dopuszczeniem ColoAlert do wykonywania na terenie Stanów Zjednoczonych (w USA stosowane są inne niż
w Europie procedury rejestracyjne).

ColoAlert a kolonoskopia

Czy ColoAlert może zastąpić kolonoskopię?

Są to dwa różne badania i nie można twierdzić, że ColoAlert zastępuje kolonoskopię.

Jeśli planujesz wykonanie kolonoskopii to ją wykonaj!

ColoAlert jest dla osób, które nie mogą lub nie chcą wykonać kolonoskopii lub, u których lekarz nie był w stanie przebadać jelito grube w 100% jego długości.

Wiedz, że zarówno kolonoskopia jaki i ColoAlert nie mają 100% skuteczności w wykrywaniu raka jelita grubego. Oba badania mają swoje ograniczenia.

Skuteczność kolonoskopii uzależniona jest od kilku istotnych czynników takich jak:

1. Doświadczenie lekarza przeprowadzającego badanie
Pamiętaj, że kolonoskopia jest badaniem obrazowym czyli, to co uda się lekarzowi zauważyć podczas badania będzie zaraportowane na wyniku.

2. Jakość sprzętu wykorzystywanego przy kolonoskopii
Sprzęt o niskiej rozdzielczości na pewno utrudnia pracę lekarzowi w dostrzeżeniu zmian rakowych.

3. Prawidłowe przygotowanie się pacjenta do badania
Dane statystyczne wskazują, że ok. 20% pacjentów nie przygotowało się prawidłowo do badania 1. Oznacza to, że osoby te nie oczyściły dobrze jelita przez co złogi kału mogą zasłonić lekarzowi zmiany i tym samym skuteczność kolonoskopii będzie mniejsza (istnieje ryzyko przeoczenia zmiany przez lekarza).

4. Wielkość guza
Im mniejszy guz tym zdecydowanie większe jest ryzyko przeoczenia go przez lekarza. Dane ze źródeł naukowych wskazują iż, przy guzach mniejszych niż 6 mm czułość kolonoskopii w wykrywaniu raka jelita grubego wynosi 75-93%1.

5. Możliwości sprawdzenia całego jelita grubego od początku do końca
W ok. 90% kolonoskopii (niektóre dane wskazują, że tych przypadków jest znacznie więcej), lekarz nie jest w stanie przebadać jelita grubego do końca2, czy to z powodu bólu pacjenta czy innych czynników. Stąd końcowe obszary jelita grubego nie zostają przebadane, a niektóre przypadki raka jelita grubego mogą rozwijać się właśnie w tych obszarach jelita3.

Z kolei ColoAlert nie powinien być wykonywany u pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita oraz chorobą Leśniowskiego- Crohna. U tych pacjentów istnieje ryzyko uzyskania wyniku fałszywie pozytywnego, poza tym Ci pacjenci powinni raz do roku wykonywać kolonoskopię.

Ze względu na to, że do badania pobiera się kał, badanie nie może być przeprowadzone wtedy kiedy występuje biegunka.

Jeśli w teście ColoAlert wykryje się nieprawidłowości wówczas zalecane jest wykonanie kolonoskopii.

rak jelita grubego

1) https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/pdf/10.1055/a-0748-5479.pdf
2) Kolonoskopia w ramach Programu Badań Przesiewowych raka jelita grubego – czy może być właściwie przeprowadzona przez rezydenta chirurgii ogólnej? Maciej Matyja 1 , Artur Pasternak 1 , Michał Wysocki 1 , Michał Pędziwiatr 2 , Mirosław Szura 1 , Kazimierz Rembiasz 11. Jagiellonian University 2. 2nd Department of General Surgery, Jagiellonian University Medical College, Krakow, Poland, Pol Przegl. Chir. 2018; 90 (5): 6-12
3) https://www.onkonet.pl/dp_npp_rakokreznicy.php
sprawdź cenę badania coloalert

Test ColoAlert a test FIT

Dlaczego ColoAlert jest bardziej precyzyjny niż test na krew utajoną (FIT)

ColoAlert posiada certyfikat CE-IVD!

Musisz wiedzieć, że we wczesnym stadium raka jelita grubego, czy też przy rozwiniętych gruczolakach (które są łagodnym nowotworem) krwawienie występuje rzadziej1, więc test na krew utajoną nie da żadnej informacji, mimo że w Twoim organizmie nowotwór może się już rozwijać.

Tylko ok. 10% guzów w jelicie grubym krwawi. To oznacza, że blisko 90% raków jelita grubego nie będzie wykryte przez test na krew utajoną w kale.

Większość guzów, które krwawią są już w zaawansowanym stadium choroby (III i IV stadium), gdzie szanse na przeżycie 5 letnie wynoszą już od 60% do 10%2. Czyli w całej tzw. „profilaktyce” nie chodzi o to, aby wykonanie badania stanowiło dla nas wyrok. Chodzi o to, aby wykonać takie badanie, które pozwoli Ci przede wszystkim wykryć chorobę na takim etapie, gdzie ewentualna zmiana nowotworowa
w jelicie będzie wiązała się z nieskomplikowanym wycięciem chirurgicznym. Bez konieczności zastosowania chemioterapii czy innego leczenia onkologicznego, którego zapewne każdy z nas chciałby uniknąć.

Test na krew utajoną w kale wykrywa raka jelita grubego zbyt późno! W dodatku jest w stanie wykryć zaledwie 10% nowotworów jelita grubego ponieważ pozostałe guzy nie krwawią.

1) Mayo Clinic (O.J.). Colon Cancer. [https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/colon-cancer/symptoms-causes/syc-20353669, dostęp: 03.12.2021]
2) Jaroszyńska Zuzanna, Wiśniewska Katarzyna. Epidemiology of colorectal cancer (C18-C21) in Poland. Journal of Education, Health
and Sport. 2021;11(10):143-156. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.12775/JEHS.2021.11.10.013, https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/JEHS.2021.11.10.013, https://zenodo.org/record/5587653

Masz jakieś pytania? Chcesz zamówić badanie?Skontaktuj się z nami!

Kontakt
Zamów badanie ColoAlert