ColoAlert – informacje dla lekarzy

Co jeśli guz nowotworowy zlokalizowany w obrębie jelita grubego nie krwawi?

Wczesne stadium raka jelita grubego i zaawansowane gruczolaki są mniej podatne na krwawienia  niż rak w zaawansowanym stadium [5]

Swego rodzaju alternatywą kolonoskopii do tej pory stanowił test FIT z kału, który charakteryzuje się prostotą pobrania oraz jednocześnie niską skutecznością w wykrywaniu raka jelita grubego we wczesnym stadium oraz dużym odsetkiem wyników fałszywie pozytywnych.

Testy FIT wykrywają raka jelita grubego w późnym stadium.

zestaw do badania
czułość badania 85%
Swoistość coloalert 92%
wykrywa zmiany krwawiące i niekrwawiące
łatwe pobranie próbki w domu

Większa skuteczność w wykrywaniu raka jelita grubego – studium przypadku – ColoAlert

Wyniki opublikowane w studium przypadku Susanne Franck i współpracowników (Clin. Lab. 2024) pokazują, że test ColoAlert może znacząco wpłynąć na wykrywanie raka jelita grubego w bardzo wczesnym stadium. W omawianym przypadku, u pacjenta który przeszedł standardową kolonoskopię bez stwierdzonych nieprawidłowości, późniejsze zastosowanie testu ColoAlert pozwoliło na identyfikację i usunięcie polipa wysokiego ryzyka, który umknął wcześniejszej diagnostyce. Polip ten, niewykryty podczas pierwszej kolonoskopii, został zidentyfikowany dzięki obecności mutacji somatycznych w genie KRAS, co potwierdziło jego wysoki potencjalny stopień zezłośliwienia.

Te wyniki podkreślają wartość ColoAlert jako narzędzia, które wspomaga wcześniejsze wykrycie raka jelita grubego. Warto rozważyć, aby w kontekście badań przesiewowych, włączyć ColoAlert do standardowych procedur diagnostycznych, mając na względzie jego znaczący wpływ na poprawę jakości diagnozowania i skuteczności wykrywania wczesnych stadiów raka jelita grubego.

Źródło: Źródło: Susanne Franck, Moritz Eidens, Jürgen Fuhrländer, Dagfinn Ogreid, DNA Marker in Stool Led to a Second High-Quality Colonoscopy Within Three Months and Removal of an Undetected High-Risk Polyp, DOI: 10.7754/Clin.Lab.2023.230716, 2024.

Parametry badane w ColoAlert

 1. Stężenie ludzkiego DNA (hDNA) w kale:
  • hDNA jest całkowitym ludzkim DNA złuszczonym przez okrężnicę
  • Guzy ulegają zwiększonej proliferacji dlatego złuszczają więcej komórek
   • To prowadzi do zwiększenia stężenia hDNA
  • Stężenia hDNA są bardzo niskie
   • Bardzo ważne jest odróżnienie hDNA od DNA bakteryjnego
   • ColoAlert: posiada prawnie zastrzeżony protokół ekstrakcji hDNA z kału
   • Punkt odcięcia ustawiony jest na poziomie 1000 pg/µl aby zmaksymalizować czułość i specyficzność.
 2. Wykrywanie mutacji KRAS i BRAF w komórkach guza
  • Mutacje w genie KRAS i BRAF związane są z dysplastycznymi gruczolakami oraz przerzutowymi guzami (mCRC)
  • Mutacje KRAS i BRAF są obecne odpowiednio w  29% I 55% typowych gruczolakach ząbkowanych (TSAs) [7]
  • Mutacje KRAS wstępują  u ∼40% pacjentów z rakiem jelita grubego, głównie w kodonie 12 i 13
  • Mutacje BRAF występują u ∼10% pacjentów z rakiem jelita grubego
  • Mutacje KRAS wskazują odporność na terapię immunologiczną (anti-EGFR antibody therapy)
 3. Test FIT na krew utajoną
częstotliwość mutacji somatycznych raka jelita grubego

Jak przebiega proces laboratoryjny przy ColoAlert?

Jak przebiega proces laboratoryjny przy coloaert

Wieloośrodkowe badania potwierdzające skuteczność testu ColoAlert [8]:

 • niezależne wieloośrodkowe badania kohortowe
 • badania przeprowadzone przez Szpital Uniwersytecki w Lipsku i Halle- Wittenberg (Niemcy)
 • 18 ośrodków badawczych, 566 pacjentów
 • badane metody: ColoScreen (gFOB), M2-PK, ColoAlert 1.0
 • metoda referencyjna: kolonoskopia
Wieloośrodkowe badania potwierdzające skuteczność testu ColoAlert

Zestaw diagnostyczny ColoAlert umożliwia zdecentralizowane badania oraz szybsze przyjęcie badania przez rynek. To badanie dla tych pacjentów, którzy z różnych względów nie mogą lub nie chcę wykonać kolonoskopii oraz dla pacjentów, którzy chcą wprowadzić bardziej intensywny schemat badań kontrolnych.

z czego składa się zestaw coloalert
certyfikat rheinlald pflaz
nagroda innowacyjności 2018
certyfikat zdrowia

Pacjenci decydują się na wizytę u lekarza gastroenterologa lub lekarza pierwszego kontaktu najczęściej już z obecnymi, niepokojącymi symptomami takimi jak: krew w stolcu, biegunki/zaparcia lub bóle brzucha. To jest często za późno aby móc mówić o skutecznej walce z rakiem jelita grubego!

procent pacjentów z rakiem w zależności od jego stadium

Jeśli w Unii Europejskiej byłaby możliwość diagnozowania więcej niż 13% pacjentów w stadium I raka jelita grubego, jak to ma miejsce obecnie do 50%, to każdego roku 130 000 pacjentów przeżyłoby oraz zaoszczędzono by ponad 3 biliony Euro w budżecie opieki zdrowotnej.

  Źródła:

  1. http://pbp.org.pl/wp-content/uploads/2022/07/Liczba-badan-2000-2021.pdf
  2. http://pbp.org.pl/wp-content/uploads/2018/03/Zg%C5%82aszalno%C5%9B%C4%87_2012-2017-1.pdf
  3. https://www.ccalliance.org/colorectal-cancer-information/stage-of-diagnosis
  4. https://www.cghjournal.org/article/S1542-3565(20)30104-X/fulltext
  5. How Fit Is FIT for Detecting Colorectal Cancer?”,https://www.aacc.org/ Dec17th 2020
  6. How Often Does Rectal Bleeding Indicate Colorectal Cancer?”, Am Fam Physician. 2006;74(11): 1952-1954. Risk in primary care of colorectal cancer from new onset rectal bleeding: 10-year prospective study. Jennifer du Toit et al. BMJ 2006 Jul 8;333(7558):69-70. doi: 10.1136/bmj.38846.684850.2F.
  7. https://journals.lww.com/ajsp/Abstract/2010/05000/KRAS_Mutations_in_Traditional_Serrated_Adenomas.8.aspx
  8. Dollinger MM et al. Clin Lab 10/2018; 2 Giess et al. Gastroenterology 154/2018
  9. Raport – Narodowy Test Polaków 2022, Medonet.