Wiarygodność testu ColoAlert

Jaką pewność daje test ColoAlert?

czułość na poziomie 85%
swoistość na poziomie 92%

Test ColoAlert oferuje wysoki poziom pewności w wykrywaniu raka jelita grubego i jego wczesnych form, takich jak polipy, co jest kluczowe dla skutecznego leczenia i zapobiegania rozwojowi choroby. Dwa główne wskaźniki efektywności tego testu – czułość na poziomie 85% i swoistość na poziomie 92% – świadczą o jego wysokiej dokładności. Czułość 85% oznacza, że test jest w stanie wykryć 85% przypadków raka jelita grubego, co jest wynikiem zapewniającym wysoką skuteczność w wykrywaniu choroby. Swoistość na poziomie 92% wskazuje, że 92% wyników negatywnych jest prawidłowych, minimalizując ryzyko fałszywie pozytywnych diagnoz.

test został przebadany na populacji europejskiej

Co więcej, test został przebadany na populacji europejskiej, konkretnie niemieckiej, co zapewnia jego wiarygodność i stosowność dla europejskich użytkowników. Dostosowanie testu do specyfiki genetycznej i środowiskowej tej populacji zwiększa jego trafność i efektywność.

posiadanie certyfikatów CE-IVD

Dodatkowo, posiadanie certyfikatów CE-IVD jest potwierdzeniem, że test ColoAlert spełnia wysokie standardy jakości i bezpieczeństwa określone dla urządzeń diagnostycznych in vitro w Unii Europejskiej. Te certyfikaty świadczą o rygorystycznej ocenie testu pod kątem jego dokładności, niezawodności i bezpieczeństwa użycia.

Dzięki tym atutom, ColoAlert zapewnia nie tylko dużą pewność wyników dzięki swojej dokładności i specyfice, ale także daje użytkownikom spokój ducha, wiedząc, że korzystają z nowoczesnej, dokładnie przetestowanej i certyfikowanej metody diagnostycznej

Nagrody i certyfikaty

certyfikat rheinlald pflaz
nagroda innowacyjności 2018
certyfikat zdrowia

Badania naukowe

Skuteczność ColoAlert jest potwierdzona badaniami klinicznymi.

W wieloośrodkowym badaniu jednocześnie przebadano łącznie 566 pacjentów za pomocą testu na krew utajoną, testu M2-PK i ColoAlert. Wszystkie metody porównano również z kolonoskopią.

Z czułością 85% i specyficznością 92%, ColoAlert wykazał najdokładniejsze wyniki badań wśród nieinwazyjnych badań przesiewowych.

Zobacz publikację: doi.org/10.7754/Clin.Lab.2018.18052

Wykrywając DNA nowotworu, ColoAlert skutecznie minimalizuje lukę analityczną między kolonoskopią a innymi badaniami kału.

– Prof. dr Matthias Dollinger

Koordynator Centrum Raka Jelita Grubego i Główny Lekarz w Szpitalu Landshut
Nauczanie i badania w Klinice Gastroenterologii na Uniwersytecie w Ulm

1. Dollinger MM et al. (2018), Early Detection of Colorectal Cancer: a Multi-Center Pre-Clinical
Case Cohort Study for Validation of a Combined DNA Stool Test, ClinLab 64(10), 1719-1730.  doi.org/10.7754/Clin.Lab.2018.18052 

Działanie ColoAlert w praktyce – opis przypadku

W czasopismach medycznych udokumentowano już także przypadki, kiedy wykonanie badania ColoAlert pomogło we wczesnym wykryciu raka jelita grubego i tym samym umożliwiło powrót do zdrowia.

W styczniu 2022 roku, 60-letni pan, który od 10 lat zmagał się z nadciśnieniem i cukrzycą, nagle poczuł silny ból brzucha. Początkowo wydawało się, że to nic poważnego – Ibuprofen szybko przyniósł ulgę. Jednak kiedy po dwóch tygodniach trafił na badania, które obejmowały między innymi kolonoskopię, lekarze stwierdzili zapalenie żołądka i przepuklinę, ale jelito grube wydawało się w porządku. Badanie to zostało przeprowadzone głównie dlatego, że mężczyzna od lat nie robił regularnych badań przesiewowych jelita grubego.

Historia nabrała jednak zupełnie nowego obrotu, gdy dwa miesiące później, w ramach programu zdrowotnego w firmie, mężczyzna wykonał nowoczesny test kałowy o nazwie ColoAlert®. Test ten jest przeznaczony do wczesnego wykrywania raka jelita grubego i jego prekursorów. Wyniki testu zaskoczyły – wykazały obecność genu KRAS, co jest jednym z sygnałów ostrzegawczych w kierunku raka. Co ciekawe, test nie znalazł innych niepokojących markerów.

Te informacje skłoniły lekarzy do ponownego przeprowadzenia badań, tym razem z jeszcze większą uwagą. I oto podczas tej drugiej kolonoskopii znaleziono polipa w obszarze przejścia odbytniczego, który został natychmiast usunięty. To właśnie ten polip okazał się być wysokiego ryzyka ze zmianą genetyczną identyczną jak ta wykryta w teście ColoAlert.

Sześć miesięcy później, gdy mężczyzna powtórzył test ColoAlert, wynik był już negatywny. Ta historia pokazuje, jak ważne są nowoczesne metody diagnostyczne w wczesnym wykrywaniu i zapobieganiu poważnym chorobom. Dzięki testowi ColoAlert możliwe było szybkie zidentyfikowanie i usunięcie zagrożenia, zanim rozwinęłoby się ono w coś znacznie poważniejszego. To doskonały przykład tego, jak zaawansowana technologia może ratować życie i zdrowie.

Całość opublikowano tutaj: DOI: 10.7754/Clin.Lab.2023.230716
Źródło: Susanne Franck, Moritz Eidens, Jürgen Fuhrländer, Dagfinn Ogreid, DNA Marker in Stool Led to a Second High-Quality Colonoscopy Within Three Months and Removal of an Undetected High-Risk Polyp, DOI: 10.7754/Clin.Lab.2023.230716, 2024.