Kontakt

Witaj, jak możemy Ci pomóc?

Kontakt

logo laboratorium testDNA

 

+48 575 261 083

*Pon.-Pt. 7:00 – 19:00, Sb.  9:00 – 17:00

 

biuro@testdna.pl

 

Laboratorium testDNA
ul. Bocheńskiego 38a
40-859 Katowice

Napisz do nas!

  Często zadawane pytania

  Informacje ogólne

  Czym jest ColoAlert?

  ColoAlert to nieinwazyjny test stosowany w badaniach przesiewowych w kierunku raka jelita grubego, wykrywający zmutowane DNA z komórek nowotworowych, a także potencjalnie nieprawidłowe poziomy ludzkiego DNA i krwi utajonej w próbkach kału.

  Czym różni się test ColoAlert od testu na krew utajoną (FIT)?

  ColoAlert poza wykrywaniem krwi utajonej, wykorzystuje w swojej metodzie techniki molekularne w celu ustalenia, czy w kale znajduje się DNA nowotworu lub potencjalnie nieprawidłowe poziomy ludzkiego DNA. Te dodatkowe testy zwiększają wskaźnik wykrywalności raka jelita grubego, tzw. czułość (odsetek pozytywnych wyników testów u pacjentów).

  Dlaczego badamy próbkę kału zamiast próbek krwi?

  Wynika to z faktu, że do stolca trafiają złuszczone komórki ze ścian jelita. Jeśli u danego człowieka występuje rak jelita grubego, to do stolca przedostają się również złuszczone komórki tego nowotworu. Z tego względu raka lub jego wstępne stadia można zwykle wykryć w kale we wczesnym etapie choroby.

  Natomiast DNA nowotworu we krwi można wykryć dopiero po rozprzestrzenieniu się raka. Wtedy jest już zwykle za późno na pełne wyleczenie.

  Co więcej, próbka kału może być również pobrana w domu przez pacjenta, podczas gdy wystarczająco duże próbki krwi są pobierane wyłącznie przez pielęgniarki lub lekarzy.

  Wynik mojego badania jest pozytywny – czy muszę teraz wykonać kolonoskopię?

  W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku testu, który dotyczy tylko niewielkiego odsetka wszystkich badanych osób, zdecydowanie zaleca się konsultację z lekarzem gastroenterologiem. To lekarz zadecyduje jakie badania należy wykonać dodatkowo. Bardzo często zalecana jest kolonoskopia ukierunkowana na znalezienie konkretnej zmiany, którą lekarz wytnie i przekaże do badania histopatologicznego.

  Do kogo skierowane jest badanie ColoAlert?

  Badania przesiewowe w kierunku raka jelita grubego są zalecane dla wszystkich osób powyżej 50. roku życia, ponieważ częstość występowania nowych przypadków zachorowań w populacji gwałtownie wzrasta od tego wieku1. W przypadku predyspozycji rodzinnych, wielu ekspertów zaleca badania przesiewowe już od 40. roku życia.

  Ponieważ 90% wszystkich nowotworów jelita grubego rozwija się w okresie od 10 do 15 lat2, a ColoAlert wykrywa pierwsze zmutowane komórki nowotworowe na wczesnym etapie, badanie ColoAlert można również wykonać od 40. roku życia, aby jeszcze bardziej zwiększyć bezpieczeństwo.

  ColoAlert – podobnie jak wszystkie testy kału – nie jest odpowiedni dla pacjentów cierpiących na choroby jelit, a zwłaszcza przewlekłe choroby zapalne, w tym chorobę Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejące zapalenie jelita grubego.

  1) Deutsche Krebsgesellschaft, Deutsche Krebshilfe, AWMF (2019). Leitlinienprogramm Onkologie, Langversion 2.0. AWMF Registrierungsnummer: 021/0070L. [https://www.leitlinienprogramm-onkologie.de/leitlinien/kolorektales-karzinom/, Stand: 23.01.2020] 2) Felix Burda Stiftung (o.J.). [ https://www.felix-burda-stiftung.de/darmkrebsvorsorge/was-ist-darmkrebs]

  Co zawiera zestaw do testu ColoAlert?

  Nasz zestaw ColoAlert zawiera formularz zlecenia badania, instrukcję pobrania próbki i oczywiście zestaw przedmiotów do pobrania kału: 2 probówki oraz specjalną bibułkę, którą rozkładasz na muszli klozetowej (jest to bibułka, którą możesz spuścić do toalety).

  Opakowanie kompletnego zestawu z dołączoną torebką z uszczelnieniem ciśnieniowym służy również jako zaadresowana i opłacona koperta zwrotna, dzięki czemu zwrócisz próbki do laboratorium bez dodatkowych opłat.

  Jakie korzyści oferuje test ColoAlert?

  Dotychczasowe badania na krew utajoną (testy FIT lub FOB) zwykle wykrywają guzy duże, w zaawansowanych stadiach. To co odróżnia ColoAlert od tych badań to możliwość wykrywania DNA guza bezpośrednio.

  Bezpośrednie wykrywanie DNA guza, jest również zasadniczo możliwe od pierwszej mutacji zdrowej komórki w komórkę nowotworową czyli na wczesnym etapie choroby. Z kolei krew utajona w kale pojawia się w wyniku tarcia stolca o duże polipy czy gruczolaki, czyli już na późniejszym etapie choroby.

  W ten sposób ColoAlert może zidentyfikować znacznie więcej osób dotkniętych chorobą, zwłaszcza we wcześniejszych fazach, bez generowania zbyt wielu fałszywie dodatnich wyników (“specyficzność”). Zwiększa to ich szanse na wyleczenie.

  Metoda badania

  Jakie korzyści oferuje test ColoAlert?

  Dotychczasowe badania na krew utajoną (testy FIT lub FOB) zwykle wykrywają guzy duże, w zaawansowanych stadiach. To co odróżnia ColoAlert od tych badań to możliwość wykrywania DNA guza bezpośrednio.

  Bezpośrednie wykrywanie DNA guza, jest również zasadniczo możliwe od pierwszej mutacji zdrowej komórki w komórkę nowotworową czyli na wczesnym etapie choroby. Z kolei krew utajona w kale pojawia się w wyniku tarcia stolca o duże polipy czy gruczolaki, czyli już na późniejszym etapie choroby.

  W ten sposób ColoAlert może zidentyfikować znacznie więcej osób dotkniętych chorobą, zwłaszcza we wcześniejszych fazach, bez generowania zbyt wielu fałszywie dodatnich wyników (“specyficzność”). Zwiększa to ich szanse na wyleczenie.

  W jaki sposób pozyskiwane jest DNA z próbki kału?

  U każdego człowieka – zarówno zdrowego, jak i chorego – komórki ściany jelita są stale wydalane do stolca w wyniku tarcia kału o ścianki jelita. U osób dotkniętych rakiem jelita grubego komórki nowotworowe również przedostają się do kału.
  W pierwszym etapie w laboratorium całe DNA jest ekstrahowane (izolowane) ze stolca. Ludzkie DNA jest następnie oddzielane od DNA pochodzącego z innych źródeł takich jak żywność i bakterie jelitowe, które stanowią największą część wydalanego DNA. Stąd odseparowanie ludzkiego DNA od DNA bakterii wymaga bardzo precyzyjnych metod laboratoryjnych. Całkowita ilość ludzkiego DNA jest następnie oszacowana liczbowo (obliczane jest stężenie ludzkiego DNA), a następnie to DNA jest badane pod kątem obecności genów nowotworowych KRAS i BRAF, które są istotne dla rozwoju raka jelita grubego.

  Jak dokładny jest wynik badania?

  Wszystkie metody badania mają pewien poziom błędu. W diagnostyce poziom błędu jest określany przez czułość testu (na ile osób ze zmianami nowotworowymi test wykaże rzeczywiście te zmiany) i swoistość (na ile zdrowych osób test nie wykaże żadnych zmian nowotworowych). W języku potocznym można mówić o “wskaźniku rozpoznawalności” zmian rakowych i “wskaźniku fałszywych alarmów” u osób bez zmian nowotworowych.

  Według niezależnego badania klinicznego przeprowadzonego przez szpitale uniwersyteckie w Lipsku i Halle-Wittenberdze czułość ColoAlert wynosi 85%. Swoistość wynosi 92% – co oznacza, że fałszywe alarmy mogą wystąpić u około 8% zdrowych pacjentów. ColoAlert był zatem w stanie osiągnąć zauważalnie lepszą kombinację czułości i swoistości w badaniu niż procedury testowania krwi utajonej i M2-PK, które również zostały poddane przeglądowi.1

  1) Dollinger MM et al. (2018), ClinLab 64(10), 1719-1730.

  Jak często powinien być wykonywany test ColoAlert

  ColoAlert powinien być stosowany w odstępach trzyletnich, zgodnie z zaleceniami Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) dla podobnego testu z USA. Jest to jedna z zalet w porównaniu z innymi testami kału, które zwykle muszą być powtarzane co roku lub co dwa lata.

  Ponieważ rak jelita grubego rozwija się w okresie od 10 do 15 lat w 90% przypadków, ten trzyletni odstęp zapewnia co najmniej trzy punkty pomiarowe, jeśli badania przesiewowe zostaną rozpoczęte wystarczająco wcześnie. To ponownie znacznie poprawia skumulowany wskaźnik wykrywalności.

  Czy badaniu ColoAlert towarzyszą skutki uboczne?

  Jako nieinwazyjne badanie kału, test ColoAlert nie ma żadnych skutków ubocznych, jeśli jest stosowany prawidłowo.

  Przebieg badania

  W jaki sposób należy przygotować się do badania ColoAlert?

  W żaden – w przeciwieństwie do starszych testów kału, przed zastosowaniem ColoAlert nie trzeba zmieniać diety, ani rezygnować z przyjmowanych leków lub suplementów diety.

  Co więcej, zestaw do badania ColoAlert zawiera wszystko, czego potrzebujesz: instrukcje dotyczące testu, przewodnik tematyczny, formularz zlecenia badania, zestaw przedmiotów do pobrania kału i pojemniki do przechowywania próbek.

  Transport próbek do naszego laboratorium jest już zorganizowany: w zestawie znajdziesz opakowanie wraz z dołączoną torebką ciśnieniową, która służy jako koperta zwrotna, która jest już z góry opłacona i zaadresowana.

  Czy istnieją jakiekolwiek zalecenia dietetyczne przed przystąpieniem do testu ColoAlert?

  Nie, było to konieczne tylko w przypadku starszych (chemicznych) testów na krew utajoną.

  Jak mogę otrzymać zestaw do testu ColoAlert?

  Zestaw do testu ColoAlert możesz otrzymać zamawiając badanie poprzez formularz zamówienia badania, telefonicznie – nr tel. 665 761 161, bądź kontaktując się z nami na adres mailowy: biuro@testdna.pl.

  W jakim czasie odesłać próbkę?

  Prosimy o odesłanie próbek nie później niż następnego dnia po ich pobraniu. Koperta zwrotna jest już z góry opłacona i zaadresowana.

  Co dzieje się z moją próbką w laboratorium?

  Po otrzymaniu próbki eksperci z laboratorium ColoAlert ekstrahują DNA zawarte w próbce kału i badają część pochodzącą od człowieka pod kątem dwóch mutacji istotnych dla raka (BRAF i KRAS) i podejrzanej całkowitej ilości ludzkiego DNA. Druga próbka kału w mniejszej probówce jest badana pod kątem obecności krwi utajonej.

  Wynik badania będzie oparty na tych czterech parametrach i zostanie udostępniony przez nasz panel klienta.

  W jakim czasie wydawany jest wynik badania?

  Po otrzymaniu próbki analiza laboratoryjna dla ColoAlert trwa maksymalnie 7-12 dni roboczych od momentu dostarczenia próbek do laboratorium.

  Kiedy otrzymam fakturę do zapłaty za badanie?

  Fakturę za badanie otrzymasz podczas składania zamówienia.

  Co dzieje się z moją próbką po zakończeniu badania?

  Zazwyczaj próbka jest natychmiast niszczona. Jeśli pacjent wyraźnie o to poprosi, zaznaczając odpowiednie pole w formularzu zlecenia badania, jego próbka będzie przechowywana anonimowo do celów badawczych, dydaktycznych i zapewnienia jakości.

  Kontakt z Administratorem danych w związku z treściami Użytkowników zamieszanymi w Serwisie, możliwy jest pod adresem e- mail: marketing@testdna.pl. Jeżeli zauważysz na stronie naszego Serwisu lub na naszych profilach w mediach społecznościowych treści, które mogą być nielegalne lub niezgodne z naszym Regulaminem sprzedaży, możesz zgłosić to pod adresem e-mail: marketing@testdna.pl. Szczegółowe zasady zgłaszania nielegalnych treści znajdziesz tutaj w Regulaminie sprzedaży