Wynik testu ColoAlert – jakie informacje zawiera?

Jak odebrać wynik testu ColoAlert?

W momencie, kiedy wynik jest dostępny, otrzymujesz powiadomienie SMS i instrukcję do zalogowania się do naszego Panelu Pacjenta, gdzie w łatwy sposób możesz zobaczyć, zapisać i wydrukować wynik ColoAlert.

Jak wygląda wynik badania?

Na wyniku znajdują się Twoje dane, informacje o próbce oraz wynik badania każdego z badanych parametrów:

 • Dowody obecności krwi utajonej w kale (iFOBT) – tzw. test FIT
 • Oznaczenie ilościowe ludzkiego DNA w kale
 • Obecność mutacji somatycznych w kodonie 12/13 genu KRAS
 • Obecność mutacji somatycznych kodonu 600 genu BRAF

Chcesz wiedzieć, co oznaczają poszczególne elementy? Przeczytaj więcej o zakresie badania ColoAlert – Co bada test ColoAlert?

wynik testu coloalert
każdy badany parametr jest dokładnie opisany

Dodatkowo poniżej jest komentarz, który zawiera podsumowanie badania oraz przypomnienie, że wynik każdego badania warto skonsultować z lekarzem.

komentarz pod wynikiem zawierający podsumowanie badania

Omówienie wyniku z lekarzem gastroenterologiem

Otrzymując wynik badania ColoAlert, masz możliwość szybkiej konsultacji z gastroenterologiem poprzez teleporadę. Jest to wygodna forma rozmowy, dzięki której, bez wychodzenia z domu, możesz omówić wyniki badania, dowiedzieć się o dalszych krokach i zadać nurtujące pytania. Teleporada pozwala na oszczędność czasu i zapewnia bezpośredni dostęp do specjalistycznej porady, co jest kluczowe dla szybkiego działania w przypadku wykrycia niepokojących wyników. To doskonała opcja dla każdego, kto ceni sobie komfort i szybką reakcję na potrzeby zdrowotne.

Omówienie wyniku ColoAlert z gastrologiem

Co oznacza negatywny wynik testu ColoAlert (prawidłowy)

Negatywny wynik testu ColoAlert

Negatywny wynik testu ColoAlert oznacza, że w próbce kału nie wykryto żadnych niepokojących czynników objętych analizą testu. Taki wynik jest dobrym znakiem i wskazuje na niskie prawdopodobieństwo obecności raka jelita grubego w chwili obecnej.

Jednak ważne jest, aby pamiętać o kilku kwestiach:

 • Regularność badań: Negatywny wynik nie wyklucza konieczności regularnego wykonywania badań przesiewowych, zgodnie z zaleceniami lekarza. Ryzyko raka jelita grubego wzrasta z wiekiem, a regularne badania mogą pomóc w utrzymaniu zdrowia jelit.
 • Ograniczenia testu: Jak każde badanie przesiewowe, ColoAlert ma swoje ograniczenia i nie wykryje 100% przypadków raka jelita grubego. Jeśli występują objawy sugerujące problemy z jelitami (np. zmiany w rytmie wypróżnień, niewyjaśnione bóle brzucha, utrata wagi) lub jeśli istnieje historia rodzinna raka jelita grubego, należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli wynik testu jest negatywny.
 • Dalsza profilaktyka: Negatywny wynik nie powinien być powodem do zaprzestania zdrowego stylu życia i innych form profilaktyki raka jelita grubego, takich jak odpowiednia dieta, regularna aktywność fizyczna i unikanie palenia tytoniu.

Podsumowując, negatywny wynik testu ColoAlert jest pozytywną informacją, ale nie zastępuje regularnych badań kontrolnych i zdrowego trybu życia.

Co oznacza pozytywny wynik ColoAlert (nieprawidłowy)

Pozytywny wynik testu ColoAlert

Pozytywny wynik testu ColoAlert oznacza, że w analizowanej próbce kału wykryto jeden lub więcej z niepokojących czynników, które test bierze pod uwagę.

Może to obejmować:

 • Obecność krwi utajonej w kale (iFOBT): Wykrycie niewidocznej gołym okiem krwi może wskazywać na możliwe krwawienie z nowotworu lub polipa w jelitach.
 • Niepokojące ilości ludzkiego DNA w kale: Wykrycie zmian w DNA może sugerować obecność komórek nowotworowych.
 • Mutacje somatyczne w kodonie 12/13 genu KRAS lub kodonie 600 genu BRAF: Wykrycie tych mutacji może wskazywać na obecność komórek nowotworowych, które posiadają zmiany genetyczne często związane z rakiem jelita grubego.

Pozytywny wynik nie oznacza jednak automatycznie, że masz raka jelita grubego. Oznacza to, że istnieją potencjalne oznaki niepokojące, które wymagają dalszej diagnostyki, takiej jak kolonoskopia, aby dokładnie zidentyfikować źródło wykrytych zmian.

W przypadku pozytywnego wyniku testu ColoAlert ważne jest, aby jak najszybciej skonsultować się z lekarzem. Lekarz może zalecić dalsze badania, takie jak:

 • Kolonoskopia: Badanie endoskopowe jelita grubego, które pozwala na bezpośrednią ocenę jego wnętrza i ewentualne pobranie wycinków do badania histopatologicznego.
 • Inne badania obrazowe: Takie jak tomografia komputerowa (TK) lub rezonans magnetyczny (RM), które mogą być zalecane w zależności od sytuacji.

Celem dalszej diagnostyki jest zidentyfikowanie przyczyny pozytywnego wyniku testu i, w razie potrzeby, wczesne rozpoczęcie leczenia. Wczesne wykrycie i leczenie raka jelita grubego znacznie zwiększają szanse na pełne wyleczenie.