fbpx

Szybka próbka – szybki wynik – informacje na temat promocji

4.9/5 - (7 votes)

Skorzystaj z naszej wyjątkowej oferty i kup test ColoAlert taniej o 250 zł!

Wierzymy, że dbanie o zdrowie nie powinno być odkładane na później. Dlatego przygotowaliśmy specjalną ofertę dla tych, którzy działają szybko i decydują się na badanie już teraz.

Jak skorzystać z promocji?

  1. Zamów test ColoAlert w promocyjnej cenie [Kliknij tutaj] – zrób to przed 23.07.2024
  2. Pobierz próbki – postępuj zgodnie z załączoną instrukcją.
  3. Odeślij próbki do naszego laboratorium – upewnij się, że dotrą do nas do 23.07.2024

Dlaczego warto?

  • Szybka i wygodna diagnostyka – uzyskaj wyniki bez długiego oczekiwania na wizytę u specjalisty.
  • Spokój ducha – wczesne wykrycie zmian nowotworowych pozwala na szybsze podjęcie leczenia.
  • Prosty proces – pobierz próbki w domowym zaciszu a nasz kurier odbierze je i dostarczy do laboratorium.

Nie czekaj! Zadbaj o swoje zdrowie już dziś i skorzystaj z okazji dla osób, które nie odkładają badań na później.

Regulamin promocji „Szybka próbka – szybki wynik”

1. Informacje podstawowe

1.1. Organizatorem promocji „Szybka próbka – szybki wynik” (dalej zwanej Promocją) jest testDNA Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Katowicach (kod pocztowy 40-859) przy ul. Bocheńskiego 38A, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000836540, NIP: 6342822748 (dalej zwana Organizatorem).
1.2. Promocja dotyczy zakupu usługi przeprowadzenia przez Organizatora badania ColoAlert (dalej zwanego Badaniem).
1.3. Promocja realizowana jest na zasadach określonych w regulaminie dostępnym on-line na stronie https://coloalert.pl/szybka-probka-szybki-wynik-informacje-na-temat-promocji/ (dalej zwanym Regulaminem).
1.4. Uczestnikiem Promocji (dalej zwanym Uczestnikiem) może być pełnoletnia osoba fizyczna, akceptująca postanowienia Regulaminu, chcąca dokonać zakupu usługi przeprowadzenia Badania przez Organizatora.
1.5. Korzystając z Promocji, Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

2. Czas trwania Promocji

2.1. Promocja trwa od dnia 28.06.2024 roku do dnia 23 lipca 2024 roku lub do wyczerpania limitu badań. Promocję objęte jest 20 Badań.
2.2. Organizator może wydłużyć lub skrócić czas trwania Promocji lub zwiększyć ilość badań objętych promocją, o czym poinformuje na stronie internetowej www.coloalert.pl oraz zmieniając postanowienia Regulaminu.

3. Zasady promocji

3.1. Z promocji można skorzystać wyłącznie na etapie zamawiania usługi przeprowadzenia Badania przez Organizatora. Rabat nie może być wykorzystany w szczególności po zapłaceniu ceny Badania.
3.2. Rabat 250 zł zostanie udzielony w stosunku do aktualnej ceny Badania podanej na stronie Badania: https://coloalert.pl/badanie/test-na-raka-jelita-grubego-coloalert/.
3.3. Warunkiem skorzystania z promocji jest odesłanie próbek do laboratorium do 23.07.2024 roku.
3.4. Promocja nie łączy się również z innymi promocjami Organizatora i nie obejmuje badań sprzedawanych w pakietach.

4. Reklamacje

4.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji winny być zgłaszane Organizatorowi za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@testDNA.pl i/lub pisemnie na adres siedziby Organizatora.
4.2. Wszelkie przesyłane reklamacje powinny zawierać co najmniej imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby zgłaszającej oraz dokładny opis reklamacji.
4.3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora, a osoba je zgłaszająca zostanie poinformowana przy wykorzystaniu podanych przez nią danych kontaktowych.

5. Postanowienia końcowe

5.1. Wszelkie informacje związane z Promocją Uczestnicy mogą otrzymać, kontaktując się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail biuro@testDNA.pl oraz telefonicznie pod numerem (32) 445 34 26. Odpowiedzi będą udzielanie w ciągu 7 dni roboczych, licząc od daty otrzymania zapytania przez Organizatora.
5.2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
5.3. Sądem właściwym w przypadku jakichkolwiek sporów wynikłych w związku z Promocją jest sąd w Katowicach, właściwy dla siedziby Organizatora.

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszymi konsultantami medycznymi.

Pn – pt. 7:00 – 19:00, sobota – 9:00-17:00