Test FIT – ważny krok w profilaktyce raka jelita grubego, ale czy wystarcza?

Rak jelita grubego jest jednym z najczęściej występujących nowotworów złośliwych w Polsce. Wczesne wykrycie choroby znacząco zwiększa szanse na skuteczne leczenie i powrót do zdrowia. W tym celu niezwykle ważne są regularne badania profilaktyczne, a jednym z nich jest test FIT.

Co to jest test FIT?

Test FIT (ang. Fecal Immunochemical Test) to badanie przesiewowe w kierunku raka jelita grubego, które polega na pobraniu próbki kału do specjalnego pojemnika i oddaniu do laboratorium. Test wykrywa obecność krwi utajonej w kale, co może być niepokojącym symptomem, choć nie zawsze oznacza raka. Dodatni wynik testu FIT wymaga dalszej diagnostyki, najczęściej w postaci kolonoskopii.

Test FIT to za mało, żeby wykryć raka?

Test FIT (Faecal Immunochemical Test), jest cennym narzędziem w profilaktyce raka jelita grubego. Nie obejmuje jednak wszystkich aspektów, które mogą sygnalizować obecność nowotworu. Test FIT skupia się na wykrywaniu krwi ukrytej w kale, co jest ważnym wskaźnikiem, ale nie jedynym. W przeciwieństwie do tego, testy łączące FIT z analizą DNA, takie jak ColoAlert, oferują szersze spektrum wykrywania potencjalnych zagrożeń. Oprócz krwi ukrytej, ColoAlert bada również obecność specyficznych mutacji DNA i innych markerów genetycznych związanych z nowotworami jelita grubego. To połączenie metod sprawia, że testy FIT + DNA są bardziej kompleksowe i mogą wykryć zmiany nowotworowe na wcześniejszym etapie, zwiększając tym samym szanse na skuteczne leczenie. ColoAlert dostarcza bardziej dokładnej i wszechstronnej oceny ryzyka[1], co sprawia, że jest on lepszym wyborem dla osób zainteresowanych dokładniejszą profilaktyką raka jelita grubego.

Test FIT a test ColoAlert – porównanie

iFOBT
(test FIT)
ColoAlert
Czułość testu dla wykrywania raka jelita grubego68%[2]85%[1]
Czułość testu dla wykrywania raka jelita grubego we wczesnym stadium (0/I/II)65%[2]80%[1]
Analizowane markerykrew utajonakrew utajona
mutacja KRAS
mutacja BRAF
hDNA
Powtarzanieco rokuco 3 lata
Źródło:  1. Dollinger MM et al. (2018), Early Detection of Colorectal Cancer: a Multi-Center Pre-Clinical
Case Cohort Study for Validation of a Combined DNA Stool Test, ClinLab 64(10), 1719-1730.  doi.org/10.7754/Clin.Lab.2018.18052  || 2. Gies, A., Cuk, K., Schrotz-King, P., & Brenner, H. (2018). Direct Comparison of Diagnostic Performance of 9 Quantitative Fecal Immunochemical Tests for Colorectal Cancer Screening. Gastroenterology, 154(1), 93–104. doi.org/10.1053/j.gastro.2017.09.018 

Brak krwawienia nie oznacza braku raka jelita grubego

Mimo że test FIT jest cennym narzędziem w profilaktyce raka jelita grubego, nie jest doskonały, szczególnie w wykrywaniu raka na wczesnym etapie, kiedy szanse na całkowite wyleczenie są największe.

Test FIT wykrywa tylko te guzy, które krwawią. A jak wskazują badania, krwawienie to coś, co dotyczy zaledwie 39% guzów w jelicie grubym[3]. Oznacza to, że nawet 61 % nowotworów może pozostać niewykrytych, ponieważ nie dają one żadnych sygnałów w postaci krwi w kale.

Co więcej, jeśli guz krwawi, to często jest to znak, że choroba jest już w zaawansowanym stadium, co znaczy że szanse na wyleczenie spadają.

Źródło: [3] Am Fam Physucuan 2006;74(11): 1952-1954. Risk in primary care of colorectal cancer from new onset rectal bleeding: 10-year prospective study. Jennifer du Toit et al. BMj 2006 Jul 8:333(7558):69-70. doi: 10.1136/bmj.38846.684850

Czy można wzmocnić działanie testu FIT?


Rozszerzenie diagnostyki raka jelita grubego o testy genetyczne, takie jak ColoAlert, może znacząco zwiększyć efektywność wykrywania tej choroby. Test FIT jest cennym narzędziem w wykrywaniu krwi w kale, ale jego zdolność do wykrywania raka jelita grubego w różnych stadiach może być ograniczona. Dzięki postępowi w medycynie, możemy teraz korzystać z bardziej kompleksowych badań, które analizują nie tylko krew, ale również specyficzne mutacje genów i biomarkery w próbce kału.

Test ColoAlert, wzbogacony o analizę genetyczną, dostarcza nam informacji o zmianach w genach KRAS i BRAF oraz mierzy stężenie ludzkiego DNA w kale, co może wskazywać na obecność komórek nowotworowych. Te dodatkowe wskaźniki dają nam możliwość:

  • Lepszej identyfikacji osób z wysokim ryzykiem: Poprzez identyfikację specyficznych mutacji genetycznych, które są znane z większego ryzyka rozwoju raka, można precyzyjniej określić grupę pacjentów, którzy powinni być pod szczególną obserwacją.
  • Wczesnego wykrywania raka: Mutacje genów oraz biomarkery mogą być obecne w kale na długo przed pojawieniem się pierwszych objawów, co pozwala na rozpoczęcie leczenia raka jelita grubego na bardzo wczesnym etapie.
  • Zwiększenie precyzji diagnostycznej: W połączeniu z tradycyjnym testem FIT, nowoczesne metody diagnostyki genetycznej zwiększają ogólną czułość i swoistość testów przesiewowych, zmniejszając ryzyko fałszywie pozytywnych lub fałszywie negatywnych wyników.

A to wszystko także z badanej próbki kału.

Dowiedz się więcej o badaniu ColoAlert