Test FIT – procedura i interpretacja wyników

Jedną z oznak zmian nowotworowych w obrębie jelita grubego jest obecność krwi utajonej w kale. Występuje ona u co 10 pacjenta z rakiem jelita grubego. Wykryć można ją w teście FIT. Co to za badanie? Na czym polega? Jak interpretować wyniki? Przeczytaj poniżej!

Spis treści:

Test FIT – co to za badanie?
Test FIT – interpretacja wyników
Test FIT a rak jelita grubego

Test FIT – co to za badanie?

Test FIT jest badaniem na obecność krwi utajonej w kale. Jest ona oznaką krwawienia z przewodu pokarmowego, co może być objawem raka jelita grubego. Nie sposób jednak dostrzec ją gołym okiem. Test FIT jest bardzo skuteczny w wykrywaniu tego typu zmian. Jego czułość wynosi 79%, a swoistość aż 94%.

Próbką niezbędną do przeprowadzenia testu FIT jest kał. Pobieramy go za pomocą specjalnego aplikatora, dzięki czemu jest to całkowicie bezbolesne. Tak pobraną próbkę przekazujemy do analizy, której wynik otrzymamy w ciągu kilku dni roboczych.

Test FIT – interpretacja wyników

Według danych statystycznych:

  • 10% osób z dodatnim wynikiem testu FIT cierpi na raka jelita grubego
  • 20-30% osób z dodatnim wynikiem testu FIT ma zaawansowane zmiany prekursorowe, które w przyszłości mogą mieć charakter nowotworowy
  • 20% osób z dodatnim wynikiem testu FIT ma niezaawansowane zmiany prekursorowe

W późniejszej diagnostyce nawet u 20% pacjentów nie wykrywa się żadnych zmian nowotworowych[1]. Często jednak w takich przypadkach rozpoznaje się inne nieprawidłowości w obrębie jelita grubego, takie jak infekcja, hemoroidy czy stan zapalny.

Test FIT a rak jelita grubego

Obecność krwi utajonej w kale może wynikać z raka jelita grubego. Powinno więc nas to skłonić do przeprowadzenia dalszej diagnostyki, dzięki której otrzymamy pewną diagnozę. W jej ramach przeprowadzić należy kolonoskopię[2]. Jest to standard diagnostyczny w przypadku raka jelita grubego. Warto przeprowadzić także nieinwazyjny i bezbolesny test ColoAlert. Dzięki niemu w próbce kału wykryć można zmiany DNA, które zwykle są oznaką zmian nowotworowych.

Pamiętajmy, że nie u każdego pacjenta z rakiem jelita grubego pojawia się krew utajona w kale. Jeśli więc podejrzewamy u siebie chorobę, to mimo negatywnego wyniku warto przeprowadzić dalszą diagnostykę. Test FIT powinien być tylko jednym z jej elementów. Być może dzięki temu uratujemy nasze zdrowie i życie.


[1] https://pulsmedycyny.pl/test-fit-pomaga-wykryc-raka-jelita-grubego-moze-zwiekszyc-zglaszalnosc-na-badania-przesiewowe-tego-nowotworu-1124157

[2] https://pulsmedycyny.pl/test-fit-pomaga-wykryc-raka-jelita-grubego-moze-zwiekszyc-zglaszalnosc-na-badania-przesiewowe-tego-nowotworu-1124157