fbpx

Miesiąc Świadomości Raka Jelita Grubego

5/5 - (3 votes)

Skorzystaj z Kodu PROFILAKTYKA na badanie ColoAlert. Zniżka obowiązuje do 31.03.2024

Marzec jest ogólnoświatowym miesiącem świadomości raka jelita grubego – choroby, która jest jedną z głównych przyczyn zgonów onkologicznych na świecie. W ramach naszej misji promowania zdrowia i profilaktyki, oferujemy specjalny kod zniżkowy “PROFILAKTYKA”, który upoważnia do 50 zł zniżki na zakup testu ColoAlert.

Rak jelita grubego często rozwija się bez wyraźnych objawów na wczesnym etapie, co sprawia, że regularne badania profilaktyczne są kluczowe dla wczesnego wykrywania i zwiększenia szans na skuteczne leczenie. Jednak wiele osób obawia się lub unika kolonoskopii, standardowego badania diagnostycznego, z powodu dyskomfortu, który może się z nią wiązać.

Pamiętajcie, że profilaktyka i wczesne wykrywanie są kluczowe w walce z rakiem jelita grubego. Nie dajcie strachowi stanąć na drodze do zdrowia. Skorzystajcie z kodu PROFILAKTYKA już dziś i zainwestujcie w swoje zdrowie z ColoAlert.

Jak skorzystać z kodu zniżkowego?

Zamów online

  1. Wejdź na stronę Zamów badanie
  2. Dodaj test ColoAlert do koszyka.
  3. Podczas finalizacji zakupu wpisz kod “PROFILAKTYKA” w pole kodu promocyjnego.

Lub telefonicznie:

Zadzwoń pod numer +48 575 261 083, a konsultant poprowadzi Cię przez cały proces. Powołaj się na kod: PROFILAKTYKA.

Nie pozwólcie, aby strach przed kolonoskopią stanął na drodze do zdrowia. Badanie ColoAlert jest prostym, skutecznym krokiem, który możecie podjąć już dziś.

Regulamin promocji „PROFILAKTYKA”

1. Informacje podstawowe

1.1. Organizatorem promocji „PROFILAKTYKA” (dalej zwanej Promocją) jest testDNA Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Katowicach (kod pocztowy 40-859) przy ul. Bocheńskiego 38A, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000836540, NIP: 6342822748 (dalej zwana Organizatorem).
1.2. Promocja dotyczy zakupu usługi przeprowadzenia przez Organizatora badania ColoAlert (dalej zwanego Badaniem).
1.3. Promocja realizowana jest na zasadach określonych w regulaminie dostępnym on-line na stronie https://coloalert.pl/miesiac-swiadomosci-raka-jelita-grubego/ (dalej zwanym Regulaminem).
1.4. Uczestnikiem Promocji (dalej zwanym Uczestnikiem) może być pełnoletnia osoba fizyczna, akceptująca postanowienia Regulaminu, chcąca dokonać zakupu usługi przeprowadzenia Badania przez Organizatora.
1.5. Korzystając z Promocji, Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

2. Czas trwania Promocji

2.1. Promocja trwa od dnia 15 marca 2024 roku do dnia 31 marca 2024 roku, z tym zastrzeżeniem, że o objęciu Promocją decyduje data zakupu badania (pobranie próbki może odbyć się później).
2.2. Organizator może wydłużyć lub skrócić czas trwania Promocji, o czym poinformuje na stronie internetowej www.coloalert.pl oraz zmieniając postanowienia Regulaminu.

3. Zasady promocji

3.2. Z promocji można skorzystać wyłącznie na etapie zamawiania usługi przeprowadzenia Badania przez Organizatora. Rabat nie może być wykorzystany w szczególności po zapłaceniu ceny Badania.
3.3. Rabat 50 zł zostanie udzielony w stosunku do aktualnej ceny Badania podanej na stronie Badania (www.coloalert.pl).
3.5. Promocja nie łączy się również z innymi promocjami Organizatora i nie obejmuje badań sprzedawanych w pakietach.

4. Reklamacje

4.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji winny być zgłaszane Organizatorowi za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@testDNA.pl i/lub pisemnie na adres siedziby Organizatora.
4.2. Wszelkie przesyłane reklamacje powinny zawierać co najmniej imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby zgłaszającej oraz dokładny opis reklamacji.
4.3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora, a osoba je zgłaszająca zostanie poinformowana przy wykorzystaniu podanych przez nią danych kontaktowych.

5. Postanowienia końcowe

5.1. Wszelkie informacje związane z Promocją Uczestnicy mogą otrzymać, kontaktując się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail biuro@testDNA.pl oraz telefonicznie pod numerem (32) 445 34 26. Odpowiedzi będą udzielanie w ciągu 7 dni roboczych, licząc od daty otrzymania zapytania przez Organizatora.
5.2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
5.3. Sądem właściwym w przypadku jakichkolwiek sporów wynikłych w związku z Promocją jest sąd w Katowicach, właściwy dla siedziby Organizatora.